آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370-5

ایمیل:

info@msteel.ir

کارخانه غبارگیر

ذرات جامد معلق در هوا از جمله آالینده های مهم هوا در بسیاری از صنایع از جمله فوالد غبار به شمار می روند. بازده یک غبارگیر عبارت است از نسبت مقدار غبار جمع آوری و ته نشین شده به مقدار کل غبار ورودی به دستگاه غبارگیر که برحسب در صد بیان می شود. نوعی از سیستم های غبارزدایی فیلتر های کیسه ای می باشند. بگ هوس کارخانه شامل کیسه های عمودی به تعداد 3840 عدد با دمای قابل تحمل c˚130 و جنس پلی استر می باشند.
غبار جمع آوری شده از کوره EAF در مرحله ذوب، توسط کانال وارد chamber settling می شود. ستلینگ چمبر باعث سوختن کامل CO و همچنین ته نشین ذرات درشت می شود که بعد از داکت زانویی آبگرد می باشد نزدیک ترین بخش به کوره EAF است و از دو بخش بتن تقویت شده و پنل آبگرد تشکیل شده است.
غبار LF ،از روی کوره پاتیلی مکش شده و سپس وارد سیکلون مربوطه شده و بخشی از غبار در سیکلون ته نشین و جداسازی می شود. پس از آن توسط یک بوستر فن با جبران افت فشار ایجاد شده، غبار را به chamber Mixing می رساند.
ظرفیت غبارگیر حاضر 1,400,000𝑚3 /hrاست و 9 نفر در این بخش مشغول کار هستند. سیستم دارای 4 فن است از این تعداد فن ، 3 فن برای غبارگیری مناطق مذکور لحاظ شده است که در حال حاضر با توجه به ظرفیت تولیدی کوره ها و غبار تولیدی، دو فن هریک با ظرفیت %60 در حال کار هستند. کارخانه فولاد مشیز بردسیر با توجه به کارکرد مناسب کارخانه غبارگیر مشکل زیست محیطی نداشته و استانداردهای آنها رعایت گردیده است.

ارسال نظر