آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370 - 02191070362

ایمیل:

info@msteel.ir

عدسی کردن کف کوره ها

پروژه عدسی کردن کف کوره ها در هدف اصلاح کف کوره ها جهت کاهش تنش، عملکرد بهتر و افزایش ظرفیت کوره ها تعریف شده است که تا 80 درصد پیشرفت داشته و تا اواخر دیماه به اتمام خواهد رسید.