آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370-5

ایمیل:

info@msteel.ir

طراحی و ساخت دو عدد سکوی پرهیتر افقی پیشگرم پاتیل مذاب

هر چه میزان توقفات در کوره ها بیشتر شود تاثیرات منفی آن بر پارامترهای فرایندی کوره های بیشتر خواهد شد. زیرا در اثر توقف، گرمای بسیار زیادی از طریق پنل های آبگرد، سیستم مکش و سقف کوره تلف می شود. این اتلاف حرارت زمانی بیشتر مشهود می باشد که دمای ذوب بالاتر و نزدیک به تخلیه باشد لذا تا آنچه که امکان دارد می بایست از توقف کوره در زمان نزدیک تخلیه جلوگیری کرد. افزایش زمان توقف به دلیل اینکه دمای ذوب کاهش می یابد باعث خواهد شد زمان Power On نیز افزایش یابد.از طرفی افزایش زمان توقف باعث خواهد شد پایداری سرباره پفکی از بین رفته و تاثیرات سرباره پفکی کاهش یابد و در نتیجه امتیازاتی که در اثر داشتن سرباره پفکی در کوره به وجود آمده بود از بین خواهد رفت. یکی از توقفات کوره شماره 2 فولادسازی ترافیک جرثقیل به جهت انتقال پاتیل مذاب از سمت کوره شماره 1 جهت تخلیه کوره شماره 2 می باشد به جهت کاهش توقفات کوره شماره 2 و جلوگیری از اتلاف زمان و کاهش ترافیک جرثقیل های سقفی و افزایش بهره وری سایت فولادسازی دو عدد سکوی پرهیتر افقی پیشگرم پاتیل مذاب در دست طراحی و ساخت می باشد.