آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370-5

ایمیل:

info@msteel.ir

طراحی و ساخت تاندیش برگردان

طراحی و ساخت این پروژه توسط پرسنل تلاشگر و متخصص کارخانه در مدت زمان کوتاهی انجام شده و به زودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به وسیله این سیستم تاندیش به جهت تمیز کاری به سادگی برگردانده میشود تا تمیز کاری آسانتر تاندیش ها در عین حال جلوگیری از ریزش نسوز تاندیش در اثر ضربه، به راحتی امکانپذیر باشد.