آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370-5

ایمیل:

info@msteel.ir

خرید و نصب تابلو و ترانس MVA30

برای بالا بردن قابلیت اطمینان توزیع انرژی در ترانس های موجود به دلیل وجود بار فوق العاده غیر خطی در ترانس های کوره ذوب، پیشنهاد خرید و نصب و بهره برداری ترانس MVA30 نهایی گردید. از دیگر مزایای افزودن ترانس استفاده از تمام ظرفیت کوره ها و همچنین همزمانی در استفاده همه کوره ها (پاتیلی و قوس) را می توان نام برد. قرارداد این پروژه انجام شده و پیمانکار در حال خرید ترانس و ساخت تابلو و تهیه سایر ملزومات می باشد.