آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370 - 02191070362

ایمیل:

info@msteel.ir

خرید و نصب تابلو و ترانس MVA30

با انجام این پروژه می توان از تمام ظرفیت کوره ها با قابلیت اطمینان بسیار بالا استفاده نمود. همچنین با افزودن ترانس می تواند در صورت آسیب هر کدام از ترانسها با ظرفیت کنونی به تولید ادامه دهیم.