آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370 - 02191070362

ایمیل:

info@msteel.ir

توسعه انبار شمش تا ظرفیت 60000 تن

ظرفیت کنونی انبار شمش 40000 تن می باشد که مسلما بعد از افزایش تولید به ظرفیت بالاتری نیلز می باشد. اجرای این پروژه ظرفیت انبار را به 60000 تن می رساند و فضای بیشتری جهت خنک کاری شمش ها مهیا می گردد.