آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370-5

ایمیل:

info@msteel.ir

تعویض خط لوله آب کارخانه و طراحی و ساخت استخر

حذف معارض های موجود و اصلاح فرسودگی خط، ذخیره و تامین آب لازم برای کارخانجات درمواقع ضروری و تعمیرات.