آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370-5

ایمیل:

info@msteel.ir

تاسیسات اکسیژن پلنت

کارخانه اکسیژن شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر به منظور تامین سیالات گازي کارخانه فولادسازي همزمان با سایرقسمت هاي مجموعه در مردادماه 1394 به بهره برداري رسیده است. سیالات ارسالی جهت سایت دراین مجموعه شامل گاز اکسیژن ، گاز نیتروژن ،آرگون و هواي فشرده و هواي ابزاردقیق جهت مصارف سایت فولادسازي می باشند.
تجهیزات پلنت اکسیژن:

کمپرسور تولید هواي فشرده 7 عدد
درایرهاي تبریدي 5 عدد

اکسیژن ساز مدل 5عدد

نیتروژن ساز 1عدد

بوسترهاي اکسیژن 3 عدد

بوسترهاي آرگون 2 عدد

پمپ انتقال اکسیژن (پمپ تخلیه اضطراري)

چنانچه درطرح های توسعه دیده شده احداث یک مجموعه کامل پلنت اکسیژن با ظرفیت بالا و به روش کرایژونیک می تواند کمبود گازهای کارخانه را جبران نماید و حتی سود عایدی از فروش آنها می تواند بازگشت سرمایه را به همراه داشته باشد.

ارسال نظر