آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370 - 02191070362

ایمیل:

info@msteel.ir

الکترود رگولیشن EAF و LF ها

رنامه ریزی و انجام این پروژه طی دو مرحله صورت پذیرفت، مرحله اول نصب و راه اندازی کنترل کننده و مانیتورینگ OptiReg، اصلاحات مورد نیاز PLC، انجام تنظیمات، تیونینگ لوپهای کنترل فاز بر روی کوره های پاتیلی و مرحله دوم انجام عملیات های ذکر شده و تثبیت کارایی سیستم بر روی کوره های EAF به منظور دستیابی به حالت بهینه فرایند انتقال انرژی به مذاب با تنظیم توان و طول قوس.
با تنظیمات صورت گرفته و راه اندازی سیستم و اصلاحات انجام شده جدای از افزایش راندمان سیستم، باعث کاهش مصرف انرژی و عملکرد بهتر کوره های پاتیلی و کوره های قوس الکتریکی نیز می گردد.