آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370-5

ایمیل:

info@msteel.ir

اصلاح سیستم سرمایش ریخته گری

متاسفانه فضای محدود محیط ریخته گری باعث افزایش خطرات و عدم کارکرد مناسب سیستم تهویه و سرمایش آنجا شده است.

جهت تامین فضایی مناسبتر و شرایط بهتر برای پرسنل زحمتکش ریخته گری، تصمیمی اتخاذ شد تا سیستم سرمایشی موجود در نزدیکی قالب های ریخته گری ارتقاء پیدا کند. این طرح هم اکنون در دست بررسی و تایید نهایی توسط مشاور می باشد. پس از انجام محاسبات و خرید تجهیزات لازم، سیستم موجود جمع آوری و سیستم سرمایشی جدید جایگزین خواهد شد.