آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370 - 02191070362

ایمیل:

info@msteel.ir

اتوماسیون خطوط ریخته گری

در حال حاضر سیستم ریخته گری به صورت دستی انجام می گیرد، جدای از تاثیر در کیفیت شمش، خطراتکنترل سطح مذاب در قالب ریخته گری، جهت افزایش کیفیت محصول