آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370 - 02191070362

ایمیل:

info@msteel.ir

کسب مقام سومی در مسابقات صحرانوردی

کسب مقام سومی در مسابقات صحرانوردی

کسب مقام سومی در مسابقات صحرانوردی( دوی استقامت ) کارگران استان کرمان ۱۴۰۰،
توسط آقای علیرضا اسکندری از پرسنل واحد برق فولاد سازی شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر