آیــنده را محــکم بسـازیـم ...

آدرس کارخانه:

جاده کرمان - بردسیر، کیلومتر 4

تلفن تماس:

03433559370 - 02191070362

ایمیل:

info@msteel.ir

کسب مقام دوم در مسابقات دو 17کیلومتر فوق استقامت آسیایی

کسب مقام دوم در مسابقات دو 17کیلومتر فوق استقامت آسیایی

کسب مقام دوم در مسابقات دو 17کیلومتر فوق استقامت آسیایی، توسط جناب آقای علی رضا اسکندری از پرسنل کارخانه فولاد سازی شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر