پایگاه مقاومت بسیج کارگری

پایگاه مقاومت بسیج کارگری شهدای گمنام

بسیج کارگری مسیر روشن جهاد در عرصه کار و صنعت  میرمحمد دهقان ـ فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارگری شهدا گمنام شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر بسیج نهادی اجتماعی و مردمی است که پس از انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی در پیشرفت های گوناگون کشور بر عهده داشته است. سازمانی كه با هدف پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی بوجود آمده و اکنون عرصه ای گسترده برای مقابله با تحریم ها و زمینه ای توانمند برای بروز خلاقیت های جوانان ایثارگر کشور عزیزمان ایران است. فرزندان برومند این سال های کشور، سلاح خلاقیت و نوآوری و پرورش استعدادهای خود را در دست دارند و برای پیشرفت جامعه اسلامی در زمینه های گوناگون در نه...
ادامه مطلب