حفظ محیط زیست

رویکرد حفظ محیط زیست

نگرش محافظت از محیط­زیست در زندگی انسان معاصر بدون تردید جایگاه مهمی دارد. انسان به عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار بر محیط زیست و منابع موجود در زمین، با اینکه همیشه، به تخریب و تغییر طبیعت برای دستیابی به آمال خود پرداخته است، از سویی تلاش می­کند برای تضمین بقای خود به حفظ محیط­زیست نیز همت بگمارد. به این منظور بکارگیری فناوری­های مختلف برای جلوگیری از آلودگی­ها و یا کاهش میزان آلودگی­های ایجاد شده در آب، خاک و هوا، توسط صنایع مختلف رویکردی است که باید به آن توجه شود. این مسأله با تأثیری که بر سلامت زندگی انسان­ها و همه ی جانداران دیگر دارد تا جایی قابل توجه است ک...
ادامه مطلب