خوش بینی فولاد سازان کره ای به بازار سال ۲۰۱۷

  برآورد شده مصف فولاد خودروسازان کره ای و بخش ساخت و ساز این کشور سال ۲۰۱۷ رشد داشته باشد ولی صنعت کشتی سازی باز هم ضعیف تر می شود. سرمایه گذاری در بخش مسکن رشد ۲٫۴ درصدی خواهد داشت که بیشتر به دلیل افزایش تقاضای منازل مسکونی خواهد بود. فروش خودرو نیز رشد ۲ درصدی در فروش را برآورد کرده است.

امسال صادرات فولاد کره جنوبی نسبتا ثابت می ماند. رشد ۰٫۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ خواهد داشت و به ۳۰٫۹ میلیون تن می رسد.

 

منبع: سایت شرکت ملی فولاد ایران  http://www.niscoir.com