کنتـرل کیفـیت

التزام به قوانین و استاندارد های مدون ملی و بین المللی

مجتمع صنایع فولاد کرمان با التزام به قوانین و استاندارد های مدون ملی و بین المللی و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص، کارامد و پیشرفته ترین دستگاهها و تجهیزات، بخش عظیمی از رسالت خطیر رضایت مشتری را در صنعت فولاد برعهده دارد و در راستای تحقق این رسالت، استفاده از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود را سرلوحه کار خود قرار داده و توانسته جایگاه ویژه ای در صنعت فولاد کشور داشته باشد . 
مدیریت کیفیت مجتمع صنایع فولاد کرمان مشتمل بر واحدهای کنترل کیفیت ، آزمایشگاه ها ، تضمین کیفیت با هدف ایجاد رضایتمندی در مشتریان ودر چارچوب خط مشی های کیفی سازمان سعی بر بهبود مستمر کیفیت دارد .