کارخانه نورد

کارخانه نورد گرم با ظرفیت تولید ۱۵۰ هزارتن انواع میلگرد در سال، به عنوان نخستین فاز شرکت در سال ۱۳۸۰ افتتاح و در حال حاضر میلگردهای سایز ۱۰ تا ۳۲ را تولید می کند