بیلت فولادی

بیلت فولادی ( شمش )
محصول کارخانۀ فولادسازی، بیلت (شمش فولادی) با مقطع ۱۵۰*۱۵۰ میلیمتر با گریدهای ۵sp،st37،Gr60 می باشد که برای تولید میلگرد در کارخانه نورد استفاده می شود. در این کارخانه امکان تولید شمش با مقاطع ۱۰۰*۱۰۰ و ۱۲۵*۱۲۵و۱۳۰*۱۳۰ میلیمتر نیز وجود دارد.